Hưng Yên: Duyệt quy hoạch 1/500 khu đô thị Đại An rộng hơn 293ha

27/02/2021 15:17
UBND tỉnh Hưng Yên vừa ban hành quyết định phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu đô thị Đại An, tỉnh Hưng Yên do Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng Đại An làm chủ đầu tư.

Khu đô thị Đại An được thực hiện trên địa phận quản lý của xã Tân Quang, thị trấn Như Quỳnh (Văn Lâm) và xã Nghĩa Trụ (Văn Giang).

Theo đồ án được UBND tỉnh phê duyệt, phạm vi ranh giới lập Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu đô thị Đại An được thực hiện trên địa phận quản lý của xã Tân Quang, thị trấn Như Quỳnh (Văn Lâm) và xã Nghĩa Trụ (Văn Giang).

Trong đó phía Bắc giáp tuyến đường sắt Hà Nội - Hải Phòng, phía Đông giáp xã Tân Quang, xã Nghĩa Trụ và các dự án công nghiệp hiện có, phía Tây giáp trường Đại học Tài chính, khu dân cư xã Tân Quang và xã Cửu Cao (Văn Giang), phía Nam giáp đường vành đai 3,5.

Tổng diện tích lập quy hoạch chi tiết dự kiến khoảng 293,96ha, trong đó đất đơn vị ở, nhóm ở độc lập chiếm hơn 204ha, tương đương khoảng 69,43%.

UBND tỉnh Hưng Yên giao chủ đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng, UBND huyện Văn Lâm, Văn Giang và các sở ngành triển khai công bố quy hoạch, xác định chỉ giới xây dựng; làm căn cứ để triển khai các bước tiếp theo của dự án.

 

CÁC TIN KHÁC