Giá
: Liên hệ
Diện tích:
: Không xác định
Quận/huyện
Văn Giang , Hưng Yên
30/10/2019
Giá
: 7600 Triệu
Diện tích:
: Không xác định
Quận/huyện
Văn Giang , Hưng Yên
30/10/2019
Giá
: Liên hệ
Diện tích:
: Không xác định
Quận/huyện
Văn Giang , Hưng Yên
29/10/2019
Giá
: Liên hệ
Diện tích:
: 70m²
Quận/huyện
Văn Giang , Hưng Yên
29/10/2019
Giá
: 8 Tỷ
Diện tích:
: 100m²
Quận/huyện
Văn Giang , Hưng Yên
29/10/2019