Giá
: Liên hệ
Diện tích:
: 100m²
Quận/huyện
Mỹ Hào , Hưng Yên
13/01/2020
Giá
: 18 Triệu/m²
Diện tích:
: 90m²
Quận/huyện
Mỹ Hào , Hưng Yên
09/01/2020
Giá
: 15 Triệu/m²
Diện tích:
: 87m²
Quận/huyện
Mỹ Hào , Hưng Yên
09/01/2020
Giá
: 27 Triệu/m²
Diện tích:
: 97m²
Quận/huyện
Văn Giang , Hưng Yên
04/11/2019