Giá
: 1600 Triệu
Diện tích:
: Không xác định
Quận/huyện
Văn Giang , Hưng Yên
29/10/2019
Giá
: 30 Triệu
Diện tích:
: Không xác định
Quận/huyện
Văn Giang , Hưng Yên
29/10/2019
Giá
: Liên hệ
Diện tích:
: Không xác định
Quận/huyện
Văn Giang , Hưng Yên
29/10/2019
Giá
: Liên hệ
Diện tích:
: Không xác định
Quận/huyện
Văn Giang , Hưng Yên
29/10/2019